Ispiti

Silvana’s School of English organizuje pripremne kurseve za sledeće Cambridge ESOL ispite:

YLE 1, 2, 3
Engleski za najmlađe

Starters, Movers & Fliers – ovi ispiti daju mogućnost deci da provere svoje znanje, iskuse ispit i dobiju sertifikat.

KET
Key English Test, nivo A2 po evropskoj klasifikaciji.

KET je Cambridge ispit koji služi kao dokaz o veštini upotrebe jezika i komunikacije na osnovnom nivou i olakšava snalaženje na putovanjima.

PET
Preliminary English Test, nivo B1 po Evropskoj klasifikaciji.

PET je Cambridge ispit drugog nivoa i služi kao dokaz o razvijenoj veštini snalaženja u svakodnevnim situacijama.

FCE
First Certificate in English, nivo B2 po Evropskoj klasifikaciji.

FCE je Cambridge ispit višeg srednjeg nivoa a studenti koji poseduju FCE sertifikat su sposobni da uče i rade i lako komuniciraju na engleskom jeziku. FCE sertifikat je prihvaćen kao dokaz o znanju jezika širom sveta.

CAE
Certificate in Advanced English, nivo C1 po Evropskoj klasifikaciji.

CAE je jedan od dva najviša nivoa Cambridge ispita. Studenti na ovom nivou su potpuno sigurni u različitim situacijama, kako u radu tako i u studiranju, a posebno na visokoškolskim ustanovama. CAE je sertifikat koji prihvataju skoro sve obrazovne institucije u Velikoj Britaniji i drugim zemljama a ujedno je validan i za zaposlenje.

CPE
Certificate of Proficiency in English, nivo C2 po Evropskoj klasifikaciji.

CPE je Cambridge ispit najvišeg nivoa. Studenti koji poseduju CPE sertifikat priznaju se kao najbliži obrazovanom izvornom govorniku. CPE je prihvaćen od strane velikog broja visokoškolskih ustanova širom sveta i kao dokaz o podobnosti za postdiplomske studije i za zaposlenje. To je ujedno i međunarodna kvalifikacija predavača Engleskog jezika.

BEC 1, 2, 3
Kursevi poslovnog Engleskog jezika

Preliminarni, Napredni, Viši

U međunarodnom i domaćem poslovnom okruženju engleski jezik je postao jedan od osnovnih uslova za odgovarajuću komunikaciju i sklapanje uspešnih poslova. Ovi trostepeni, međunarodno priznati sertifikati poslovnog Engleskog jezika dokaz su znanja koje je neophodno za uspešno poslovanje i poslovni kontekst kao takav. Ove sertifikate veoma cene i poslodavci.

ILEC
Međunarodni sertifikat pravnog Engleskog jezika.

ILEC sertifikat je međunarodno priznata kvalifikacija i dokaz o znanju Engleskog jezika za pravnike i studente prava i za potrebe zapošljavanja u ovoj oblasti. Svedoci o sposobnosti i jezičkoj kompetenciji za potrebe bavljenja pravom i ophođenja sa klijentima i profesionalcima u ovoj oblasti.

ICFE
Međunarodni sertifikat iz engleskog za finansije

ICFE je međunarodno priznati sertifikat za finansije i računovodstvo i namenjen je osobama sa posebnim zahtevima za rad. Omogućava im odlično poznavanje Engleskog jezika neophodnog u ovoj oblasti kao i za razvoj professionalne karijere. ICFE sertifikat prihvataju poslodavci i kompanije širom sveta.

TKT
Test za nastavnike i predavače engleskog jezika

TKT je međunarodno priznati sertifikat za profesore Engleskog jezika koji pokriva metodologiju neophodnu za upotrebu u nastavi. Daje dragoceno praktično uputstvo za sve buduće nastavnike Engleskog jezika kao i za one sa iskustvom. TKT je takođe prepoznat od strane Ministarstva prosvete Srbije kao 25 sati stručnog usavršavanja. Isto tako može poslužiti kao kurs osveženja za iskusnije predavače.

Engleski za turizam 1 i 2

Sertifikat je kvalifikacija namenjena svima koji žele da efikasno komuniciraju sa klijentima u oblasti turističkog poslovanja.

Nivo 1 je namenjen svima koji žele da uspešno komuniciraju u oblasti turističkih putovanja a neophodan nivo opšteg jezika da bi se mogao pohađati jeste A2, uz poznavanje specijalizovanog vokabulara, izraza i skraćenica iz te oblasti.

Nivo 2 je namenjen onima koji već rade ili planiraju da započnu rad u oblasti turizma. Neophodan nivo znanja opšteg jezika je B1 uz mogućnost efikasnog komuniciranja na profesionalnom govornom engleskom jeziku, uz poznavanje posebne terminologije koja se koristi u oblasti turizma.

IELTS
Međunarodni sistem testiranja engleskog jezika

Pod zajedničkim pokroviteljstvom Britanskog Saveta, IDL, IELTS Australija i Kejmbridz Univerziteta.

Predstavlja jedan od najšire prihvaćenih ispita koji postoji u dva modula.

  • Opšti modul je za studente koji žele da završe svoje srednje obrazovanje u zemlji Engleskog govornog područja i za one koji su deo programa razmene, radi rada ili iskustva.
  • Akademski modul je za za sve one koji žele da studiraju i testira sposobnost studenta da pohađa osnovne i postdiplomske studije a prihvaćen je na svim univerzitetima u Velikoj Britaniji, Sad i drugim zemljama.

Ostali ispiti

Nasa škola nudi pripremne kurseve za sledeće sertifikate koji su vezani za obrazovanje:

GRE

Ispit vezan za diplomske studije a predstavlja standardizovani test koji je uslov za prijem na studije u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama engleskog govornog područja.

SAT

Standardizovani test koji se koristi u selekciji studenata na fakultetima u SAD i testira njihovu spremnost za fakultet.

TOEFL

Najprihvaćeniji test Engleskog jezika na svetu, prihvaćen od strane najvećeg broja koledža i univerziteta širom sveta.