Naš tim

Svi profesori i saradnici u ‘Silvana’s School of English’ su visoko kvalifikovani za svoj posao i poseduju dugogodišnje iskustvo u nastavi Engleskoj jezika. Osim relevatne visokoškolske diplome, svi naši profesori imaju barem jednu međunarodnu kvalifikaciju predavača/edukatora, koja, zajedno sa motivisanim pristupom nastavi stvara opuštenu, motivisanu radnu atmosferu u učionici što u velikoj meri olakšava učenje.

Ms Silvana Vučković,
Principal, Director of Studies