Vaš put do znanja

Svi znamo koliko je važno pružiti odgovarajuće smernice deci, tinejdžerima i mladima uopšte, posebno kada je reč o učenju stranog jezika.

Ponekad može biti pravi izazov zainteresovati mlade ljude na najbolji način kako bi uživali u nastavi i napredovali sa svakom novom lekcijom i stečenim znanjem.

Iz tog razloga smo posvetili veliku pažnju programima i materijalima za mlade da bi ih napravili što više angažovanim i motivišućim.

Naš poseban program ‘Mladi talenti’ se pokazao uspešnim kod mlađih polaznika naše škole, počevši od osnovnog pa do viših nivoa, koji su svoje dugogodišnje pohađanje u našoj školi krunisali vrednim sertifikatima.