Najmlađe polaznike koji pokažu najveće interesovanje za engleski jezik, kao i najveći napredak u nastavi, nagrađujemo sertifikatom za mlade talente 
Read more
Sa nama Vaš engleski funkcioniše u svakoj situaciji, bilo da se radi o svakodnevnoj komunikaciji ili formalnoj upotrebi. Naši studenti 
Read more
We are delighted with the results our students have achieved in the past year with very good pass rate and a number of excellent score 'A' on the toughest exams.
Read more
Na kraju svakog semestra našim, studentima uručujemo nagradu za najbolji sastav i poeziju na različite teme koje su obuhvaćene nastavnim 
Read more
Za polaznike koji su imali primerno pohađanje nastave tokom čitavog trajanja kursa, škola dodeljuje nagradu ‘Student godine‘ uz edukativni poklon, 
Read more
Nakon završenog semestra dodeljujemo našim studentima nagradu za najbolji školski projekat koji je deo nastavnog plana i programa na svakom 
Read more