Značajan podatak

Kao posebno dostignuće na koje smo izuzetno ponosni je čnjenica da smo jedna od retkih škola u svetu koja ima značajan broj maloletnih đaka koji su ostvarili najviši nivo znanja Engleskog jezika. Naime, uspešno smo pripremili učenike od 14 do 18 godina za sticanje CPE (Certificate of Proficiency in English) sertifikata.

Njihova imena su:

 • Natalija N. – 15
 • Stefan V. – 16
 • Nemanja V. – 14
 • Tamara T. – 17
 • Marko K. – 16
 • Milana T. – 16
 • Olivera M. – 17
 • Jelena I. – 16
 • Sabrina E. – 18
 • Robert V. – 18
 • Ivana S. – 17
 • Simonida S. – 16
 • Ivana P. – 16
 • Smiljana D. – 17
 • Boris M. – 16
 • Borko S. – 17
 • Jelena M. – 16
 • Stefan B. – 17
 • Sandra Z. – 17
 • Oliver P. – 17
 • Mina R. – 17
 • Marijana T. – 17