Akademski

Osnovni princip našeg rada je sadržan u tome da našim klijentima pružamo mogućnosti za obrazovanje koje će poslužiti kao osnova za njihov dalji profesionalni razvoj.

Pristupačno

Imajući u vidu ekonomski ambijent, vodimo računa da kvalitet našeg obrazovanja ne bude potcenjen ali i da ne opterećuje naše studente.

Sertifikovano

Svi naši kursevi vode do određenog sertifikata nakon njihovog uspešnog završetka i, pored Kejmbridž diploma, sertifikat naše škole sa našim memoradumom služi kao validan dokaz i dokument o završetku kursa i kao takav je prihvaćen za različite svrhe od strane svih institucija.

Grafikon uspešnosti

CPE - Certificate of Proficiency in English0
CAE - Cambridge Advanced English0
FCE - First certificate in English0
IELTS0
TOEFL0
LEGAL ENGLISH0
YLE0

Naš pristup

Opšte je poznato da je savladati strani jezik do te mere da postane podjednako dobar kao i maternji, sjajno dostignuće. Ovo se pokazalo kao tačno u modernoj internet eri više nego ikada ranije, a posebno se odnosi na engleski jezik.
Poznavanje Engleskog jezika otvara bezbroj mogućnosti i omogućava da se zaista osećate kao građanin sveta i budete kompetentni na bezbroj načina kada su u pitanju sadržaji koji se čuvaju i prezentuju na Engleskom jeziku.
Bilo da se radi o studiranju u inostranstvu, sportskoj karijeri, angažovanju na projektima sa stranim kompanijama, povezivanju između domaćih kompanija i sličnih institucija u inostranstvu, znanje Engleskog jezika čini da postanete ravnopravni deo globalne zajednice.
U domenu današnjeg poslovanja, kao i širokom spektru obrazovnih mogućnosti, pred nama su određeni posebni zahtevi klijenata u pogledu specijalizovanih kurseva i kurseva po meri.
U osnovi to znači pripremu i organizaciju kurseva za određenu namenu ili predmetnu oblast kao što su: javne prezentacije, projektni radovi i slično.
Naš osnovni zadatak je da svoje studente vodimo kroz proces učenja na takav način da im pomognemo da demistifikuju engleski jezik kao prvi korak ka njegovom potpunom usvajanju.
To praktično znači da naše nastavne metode zasnivamo na cinjenici da praćenje gradiva samo po sebi ne treba da bude naporan rad već u velikoj meri proces razumevanja suštine jezika, njegovog korena u drugim jezicima iz prošlosti i njegov univerzalni kvalitet kad je u pitanju upotreba jezika.
Ovim pristupom smo u mogučnosti da pomognemo našim studentima ne samo da ga efikasno nauče već i da razviju dublji osećaj za logiku koja leži u osnovi njegovog rečnika, strukture kao i ritma i intonacije.